Menu główne

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości wielorodzinne do 20 lokali mieszkalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji wielorodzinnych, w których usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych (w nawiasie podano dzień miesiąca):  

REJON 1  
Wykaz ulic:  
1. Maja, 3. Maja, Barlickiego, Dąbrowskiego, Gołębia, Łęczycka,
Musierowicza, Narutowicza, Pietrusińskiego, pl. Jana Pawła II, pl. Kilińskiego, Sieradzka,
P. Skargi, Suchowolca, Szeroka, Wspólna. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (4, 11, 18, 25), marzec (3, 10, 17, 24, 31), kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30), lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 12, 19, 26). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (14, 28), luty (11, 25), marzec (10, 24), kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (9, 23), lipiec (7, 21), sierpień (4, 18), wrzesień (1, 15, 29), październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 19). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (15), luty (19), marzec (18), kwiecień (22), maj (20), czerwiec (17), lipiec (15), sierpień (19), wrzesień (16), październik (21), listopad (18), grudzień (16); 
 • 2021 rok: styczeń (20). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (7, 14, 21, 28), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 3 kwietnia*, 9 września*, 30 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym.  
REJON 2  
Wykaz ulic: 
Ciosnowska, Parzęczewska, Tuwima, Wiosny Ludów, Zachodnia.  

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (2, 9, 16, 23, 30), kwiecień (6, 14, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29), lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28), październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 11, 18, 25). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (4, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 8, 15, 22, 29).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (6, 20), kwiecień (3, 17), maj (4, 15, 29), czerwiec (12, 26), lipiec (10, 24), sierpień (7, 21), wrzesień (4, 18), październik (2, 16, 30), listopad (13, 27), grudzień (11, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (8, 22). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (8), luty (12), marzec (11), kwiecień (8), maj (13), czerwiec (10), lipiec (8), sierpień (12), wrzesień (9), październik (14), listopad (10), grudzień (9); 
 • 2021 rok: styczeń (13). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 2 marca*, 28 września*, 15 grudnia* 
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 3  
Wykaz ulic: 
Długa, Dubois, Karola, Łąkowa, Mielczarskiego, Piątkowska, Pieczyraka,
Piłsudskiego, Rembowskiego, Sikorskiego, Słowackiego. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (7, 13, 20, 27), luty (3, 10, 17, 24), marzec (2, 9, 16, 23, 30), kwiecień (6, 14, 20, 27), maj (4, 11, 18, 25), czerwiec (1, 8, 15, 22, 29), lipiec (6, 13, 20, 27), sierpień (3, 10, 17, 24, 31), wrzesień (7, 14, 21, 28), październik (5, 12, 19, 26), listopad (2, 9, 16, 23, 30), grudzień (7, 14, 21, 28); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 11, 18, 25). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (3, 10, 17, 24, 31), luty (7, 14, 21, 28), marzec (6, 13, 20, 27), kwiecień (3, 10, 17, 24), maj (4, 8, 15, 22, 29), czerwiec (5, 12, 19, 26), lipiec (3, 10, 17, 24, 31), sierpień (7, 14, 21, 28), wrzesień (4, 11, 18, 25), październik (2, 9, 16, 23, 30), listopad (6, 13, 20, 27), grudzień (4, 11, 18, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (4, 8, 15, 22, 29).

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (10, 24), luty (7, 21), marzec (6, 20), kwiecień (3, 17), maj (4, 15, 29), czerwiec (12, 26), lipiec (10, 24), sierpień (7, 21), wrzesień (4, 18), październik (2, 16, 30), listopad (13, 27), grudzień (11, 24); 
 • 2021 rok: styczeń (8, 22). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (8), luty (12), marzec (11), kwiecień (8), maj (13), czerwiec (10), lipiec (8), sierpień (12), wrzesień (9), październik (14), listopad (10), grudzień (9); 
 • 2021 rok: styczeń (13). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28).

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 1 kwietnia*, 6 lipca*, 24 listopada*
   *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym
REJON 4
Wykaz ulic: 
Aleksandrowska, Cezaka, Chełmska, Głowackiego, Grzybowa, Kolejowa, Krzywa,
Kuropatwińskiej, Lipowa, Lisia, Łódzka, Malinowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sokołowska,
Sosnowa, Struga, Śniechowskiego, Zakręt. 

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania - KOMUNALNE

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - TWORZYWA SZTUCZNE i METALE (np. plastik):  

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (4, 11, 18, 25), marzec (3, 10, 17, 24, 31), kwiecień (7, 14, 21, 28), maj (5, 12, 19, 26), czerwiec (2, 9, 16, 23, 30), lipiec (7, 14, 21, 28), sierpień (4, 11, 18, 25), wrzesień (1, 8, 15, 22, 29), październik (6, 13, 20, 27), listopad (3, 10, 17, 24), grudzień (1, 8, 15, 22, 29); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 12, 19, 26). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - PAPIER

 • 2020 rok: styczeń (13, 27), luty (11, 25), marzec (10, 24), kwiecień (14, 28), maj (12, 26), czerwiec (9, 23), lipiec (7, 21), sierpień (4, 18), wrzesień (1, 15, 29), październik (13, 27), listopad (10, 24), grudzień (8, 22); 
 • 2021 rok: styczeń (5, 19). 

Terminy odbioru odpadów segregowanych - SZKŁO

 • 2020 rok: styczeń (15), luty (19), marzec (18), kwiecień (22), maj (20), czerwiec (17), lipiec (15), sierpień (19), wrzesień (16), październik (21), listopad (18), grudzień (16); 
 • 2021 rok: styczeń (20). 

Terminy odbioru odpadów BIO

 • 2020 rok: styczeń (2, 9, 16, 23, 30), luty (6, 13, 20, 27), marzec (5, 12, 19, 26), kwiecień (2, 9, 16, 23, 30), maj (7, 14, 21, 28), czerwiec (4, 12, 18, 25), lipiec (2, 9, 16, 23, 30), sierpień (6, 13, 20, 27), wrzesień (3, 10, 17, 24), październik (1, 8, 15, 22, 29), listopad (5, 12, 19, 26), grudzień (3, 10, 17, 24, 31); 
 • 2021 rok: styczeń (7, 14, 21, 28).

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów

 • 2020 rok: 31 marca*, 11 września*, 27 listopada*
  *w przypadku, gdy odbiór odpadów wielkogabarytowych nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, firma dokona odbioru w dniu następnym

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19965
Usuń

Urząd Miasta Zgierza zamknięty dla mieszkańców

Urząd Miasta Zgierza zamknięty dla mieszkańców. Punkty kasowe w Urzędzie Miasta Zgierza nieczynne do odwołania. Wszelkie wpłaty powinny być...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS