Menu główne

Wykaz zabytków

 

Wykaz zabytków sporządzony na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zgierza

 

Plac 100 Straconych 
ul. J. Piłsudskiego/Piątkowska.
Plac Jana Pawła II (dawny Stary Rynek / Armii Czerwonej) 
 • nr 1 - kościół rzymsko-katolicki pw. św. Katarzyny 1910-14, 1920-24 (rejestr zabytków: A/87 z dn. 01.01.2010);
 • nr 3 - dom, mur., 1 poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/260 z dn. 25.10.1945);
 • nr 5/7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 11/13 - kancelaria parafialna, mur., lata 1920-1930; 
 • nr 15 - dawna plebania, drewn., 1821 r. 
 • nr 16 - Ratusz Miejski, mur., 1824,1846-1847, lata 1940. - przebudowa; 
 • nr 17 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 18 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 19 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 20 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w.  
Plac Jana Kilińskiego (dawny Nowy Rynek) 
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 poł. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 8 - dom, mur., (ob. szkoła), poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1001/239 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 13 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1004/242 z dn. 30.12.1967); 
 • Układ urbanistyczny pl. Jana Kilińskiego (rejestr zabytków: A/998/224 z dn. 30.12.1967). 

 

ul. Aleksandrowska (dawna ul. Obrońców Stalingradu)  
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
ul. Norberta Barlickiego 
 • nr 1 - dawna fabryka włókiennicza Otto Meyera z budynkiem mieszkalnym, mur., k. XIX w.  
ul. Henryka Barona 
 • nr 4/4a - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 6 - dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 29 - dawny Cmentarz Żydowski, do 1844 r.  
ul. Henryka Dąbrowskiego 
 • nr 4 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/160/244 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 12 - dom rezydencjonalny, mur., 1926 r. 
 • nr 15/17 - dawny Zakład Metalowy J. Hoffmana; od 1922 r. - Towarzystwo Akcyjne Zgierskiej Fabryki Maszyn J. Hoffman, mur., 1871 - rok założenia; 
 • nr 16 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1005/243 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 19 - dawny zespół Towarzystwa Akcyjnego Bawełnianych Manufaktur Lorentza i Kruschego z budynkiem rezydencjonalnym; mur.; 1899 - rok założenia firmy, w latach 1920. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych Lorentza i Kruschego; budynek rezydencjonalny - ok. 1830 r. 
 • nr 21 - dom, mur. (ob. muzeum) ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/159/261 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 23 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 25 - dom rezydencjonalny (z oficyną), mur., 4 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 31 - dom rezydencjonalny (z budynkiem fabrycznym w podwórzu), mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 35 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 37/39 - dom rezydencjonalny, mur., poł. XIX w.   
ul. Długa (dawna ul. 17-go stycznia)  
 • nr 4 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, mur., 1 poł. XIX w. 
 • nr 6 - dom rezydencjonalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 9 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 13 - kamienica narożna z ul. Popiełuszki, XIX/XX w.
 • nr 14 - dom, mur., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/161/225 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 16 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/1022/256 z dn. 30.12.1967);  
 • nr 18 - dom, mur., poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1023/257 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 22 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24 - dom mieszkalny, drewn., 2 poł. XIX w. 
 • nr 29 - dom mieszkalny, mur., poł. XIX w. 
 • nr 30 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w. 
 • nr 33 - budynek d. szkoły ewangelickiej, mur., 1820-30 (rejestr zabytków:A/162/258 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 34 - dom, mur., 2 poł. XIX w. (rejestr zabytków: A/1114/237 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 38 - budynek mieszkalny, mur., XIX/XX w. 
 • nr 40 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 41 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 41a - młyn motorowy, mur., pocz. XX w. 
 • nr 43 - dom rezydencjonalny, mur., 2 poł. XIX w.
 • nr 45 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1115/238 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 47 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 51 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 53 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 55 - dom mieszkalny drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 96 - dom rezydencjonalny, mur., XIX/XX w. 
 • nr 126 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 128 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • Układ urbanistyczny ul. Długiej (rejestr zabytków: A/999/225 z dn. 30.12.1967). 
ul. Stanisława Dubois 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., ok. 1830 r. 
 • nr 4 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1007/245 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 9 - dom, drewn., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1008/246 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 17/21 - szpital miejski, mur., 1915 r. - uruchomienie szpitala.   
ul. Adolfa Dygasińskiego 
 • Cmentarz Mariawicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 1906-1907 
ul. Gołębia (dawna ul. 22 Lipca) 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 5c - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 21 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Jaśminowa 
 • nr 12 - dawna Szkoła Powszechna, drewn., 1 ćw. XX w. 
ul. Kolejowa 
 • nr 2 - Dworzec kolejowy z wieżą ciśnień i budynkiem mieszkalnym, mur., ok. 1904 r. 
ul. Kolorowa 
 • nr 20 - wodna wieża ciśnień w zespole Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych, pocz. XX w. 
ul. Stefanii Kuropatwińskiej 
 • nr 8 - budynek mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 10 - dom rezydencjonalny, mur., pocz. XX w. 
 • nr 16 - dawne Towarzystwo Akcyjne Elektrowni Zgierskiej, mur., 1910 r.  
ul. Łagiewnicka 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
ul. Łęczycka 
 • nr 2 - Budynek Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia", mur., 1907 r. 
 • nr 6 - dom, mur., ok. 1820-30 (rejestr zabytków: A/1016/251 z dn. 30.12.1967);  
 • nr 12 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1017/252 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 13 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1105/229 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 16 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 18 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24 - Miejski Zakład Kąpielowy, mur., 1924-1929; 
 • nr 28 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w.  
ul. Łódzka (dawna ul. Rewolucji 1905 r.)  
 • nr 5 - dom, mur., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1021/262 z dn. 30.12.1967).  
ul. Waleriana Łukasińskiego 
 • nr 23 - dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym, mur., 1 poł. XIX w.  
ul. 1 Maja 
 • nr 5 - dawna posiadłość Ksawerego Pniewskiego, mur., 2 poł. XIX w. - obecnie Pałac Ślubów; 
 • nr 5a - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 19 - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, mur., 1875 r. 
 • nr 23 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1107/227 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 25 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1108/233 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 26 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom, drewn., ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1109/234 z dn. 11.05.1972); 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
 • nr 37 - dom, mur., ok. 1830 r. (rejestr zabytków: A/1110/235 z dn. 21.08.1972); 
 • Układ urbanistyczny ul. 1 Maja (rejestr zabytków: A/1000/226 z dn. 30.12.1967). 
ul. 3 Maja (dawna ul. Karola Świerczewskiego)  
 • nr 4 - dawny zespół przemysłowy (z kominem), mur., k. XIX w. 
 • nr 6 - dawna Fabryka Sukna Adolfa Gustawa Borsta, mur., 1878-1893; od 1897 r. Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury A. G. BORST; od 1919 r. Towarzystwo Akcyjne A. G. BORST; 
 • nr 8/12 - budynek poprzemysłowy, mur., k. XIX w. (dawna fabryka A. G. Borsta); 
 • nr 18 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 21 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 24a - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 31 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 46, 46b - dawne Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego, mur., 1919 r., 1924 r. - rozbudowa; budynek wykładowy, internat, 2 budynki gospodarcze; 
 • nr 47 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 51 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w.  
ul. Romualda Mielczarskiego 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Stanisława Moniuszki 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w.  
ul. Arkadiusza Musierowicza (dawna Mariana Buczka)  
 • nr 2 - Szkoła Powszechna, mur., 1924 r. - początek budowy, ob. LO im. Romualda Traugutta. 
ul. Gabriela Narutowicza 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 3 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. (frontowy); 
 • nr 5 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (oficyna, w pierzei ul. Rembowskiego) - obiekt translokowany z ul. Dąbrowskiego 9 (rejestr zabytków: A/1104/232 z dn. 10.05.1972); 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 8 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1018/253 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 9 - dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 10 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 13 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, mur., 1826 r. 
 • nr 15 - dom, mur., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1019/254 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 20 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 23 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 27 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 28 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 29 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1111/236 z dn. 15.05.1972); 
 • nr 33 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 35 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
ul. Parzęczewska 
 • nr 1a - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, 1945 - rok założenia; 
 • nr 4 - dom mieszkalny, mur., XIX/XX w.  
ul. Piątkowska 
 • nr 29 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w. 
ul. Jana Pietrusińskiego 
 • nr 1/3 - dom mieszkalny, drewn., k. XIX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., k. XIX w.  
ul. ks. Jerzego Popiełuszki (dawna ul. Ludwika Waryńskiego) 
 • nr 1 - dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 7 - dom, mur., 2 ćw. XIX w.  (rejestr zabytków: A/1025/259 z dn. 30.12.1967);
 • nr 8 - budynek mieszkalny w zespole fabrycznym Borsta/Auerbacha, mur., pocz. XX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., 3 ćw. XIX w.  
ul. Kazimierza Pułaskiego 
 • nr 22 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 56 - dawny zespół willowo-parkowy A. G. Borsta, mur/tradycja, XIX/XX w. - obecnie ośrodek szkoleniowy PCK  
ul. ks. Szczepana Rembowskiego (dawna ul. Komuny Paryskiej) 
 • nr 1 - dom (front), drewn. 2 ćw. XIX w. - translokowany z ul. Dąbrowskiego 7 (rejestr zabytków: A/1103/231 z dn. 10.05.1972); 
 • nr 1 - dom mieszkalny (w głębi posesji), drewn., 2 ćw. XIX w.
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 5 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 6 - dom mieszkalny drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 9/11 - budynek mieszkalny mur., 2 poł. XIX w. 
 • nr 10 - kamienica, mur., k. XIX w. 
 • nr 15 - dom, drewn., ok. 1830 (rejestr zabytków: A/1012 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 17 - dom, drewn., 2 ćw. XIX w. (rejestr zabytków: A/1014 z dn. 30.12.1967); 
 • nr 18 - dom, drewn., pocz XIX w. (rejestr zabytków: A/1015 z dn. 30.12.1967);
 • nr 19 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 27 - dom rezydencjonalny, mur., ok. 1900 r. 
 • nr 69a - Cmentarz Kościoła Chrześcijan Baptystów, 1905 - rok założenia. 
ul. Sieradzka 
 • nr 3 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 8 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 13 - dom mieszkalny, drewn., pocz. XX w. 
 • nr 14 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Piotra Skargi 
 • nr 1 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 11 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 12 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w (nie istnieje); 
 • nr 16 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 24 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 28 - Cmentarz rzymskokatolicki śś. Józefa i Wincentego, 1821 - rok założenia.  
ul. Juliusza Słowackiego 
 • nr 12 - dawny kościół Mariawitów, mur., 1910-1914, ob. Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Chrystusa Króla. 
ul. Spacerowa 
 • nr 2 - Cmentarz ewangelicko-augsburski pw. Opatrzności Bożej, 1824 - rok założenia. 
ul. Andrzeja Struga 
 • nr 10, nr 20 - dawny zespół przemysłowy Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych Zgierz (nr 10, 20) i Park Przemysłowy "Boruta-Zgierz" przy ul. Kolorowej; budynki przemysłowe, wieża ciśnień, budynek administracyjny "Boruta Kolor", budynek biura głównego dyrekcji ZPB Boruta; 
 • nr 11a - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 45 - siedziba "Wodociągi Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o.; mur., lata 1920-1930. 
ul. Szeroka (dawna ul. Hanki Sawickiej)  
 • nr 2 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 8 - dom mieszkalny, drewn., poł. XIX w.  
ul. Jana Śniechowskiego (dawna ul. Feliksa Dzierżyńskiego) 
 • nr 6 - dom mieszkalny, drewn., poł XIX w. 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w. 
 • nr 12 - dom mieszkalny, 
 • nr 15 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 
 • nr 17 - dom mieszkalny, drewn., 2 ćw. XIX w.  
ul. Wiosny Ludów 
 • nr 42/44 - budynek mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w. 
ul. Wróbla 
 • nr 4 - dom mieszkalny, drewn., k. XVIII w. 
ul. Wspólna 
 • nr 7 - dom mieszkalny, drewn., 1 poł. XIX w. 

 

ul. CMENTARZE 
 • ul. H. Barona/Piaskowa - Cmentarz żydowski zał. II poł. XIX w. 
 • ul. Cmentarna/A. Dygasińskiego - Cmentarz mariawitów zał. 1906/1907; 
 • ul. Spacerowa (Komuny Paryskiej 67):  
  • Cmentarz baptystów zał. 1907, 
  • Cmentarz ewangelicko-augsburski zał. 1824; 
 • ul. P. Skargi 28 - Cmentarz rzymskokatolicki parafialny pw. śś Józefa i Wincentego zał. XVIII/XIX; 
 • ul. Parzęczewska 1 - Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich zał. 1945; 
 • Las Krogulec - Cmentarz żołnierzy z I wojny światowej zał. 1915 r. 
 • Las Chełmski - Miejsce Pamięci Narodowej (miejsce egzekucji w okresie II wojny); 
 • ul. Konstantynowska 75 - Cmentarz komunalny zał. 1988.   

 

Zgłoś dewastacje zabytków 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS