Menu główne

Ogłaszamy konkurs fotograficzny "Mój Zgierz"

fotografowanie zgierskiego kościoła
Date of publication: 
20.05.2020
Ogłaszamy konkurs fotograficzny "Mój Zgierz"

W konkursie fotograficznym "Mój Zgierz" może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Zgierz. Wystarczy w dniach 20.05. - 31.05.2020 roku przesłać nam zdjęcie wykonane w przestrzeni miejskiej (oraz wypełnić stosowny formularz - załączniki do pobrania poniżej). 

Najlepsze prace zostaną wystawione, laureaci konkursu otrzymają też nagrody rzeczowe. 

Co powinniście wiedzieć? Każda osoba może przesłać jedno zdjęcie (na adres e-mail: promocja@umz.zgierz.pl lub poprzez profil fb @Miasto Zgierz). Oczywiście wysyłamy fotografie własnego autorstwa. 

Rozstrzygnięcie konkursu 2 czerwca br., prace zostaną wystawione w przestrzeni miejskiej w okolicy pierwszego weekendu czerwcowego - wtedy obchodzimy Święto Miasta Zgierza.

Powodzenia! 

***

Regulamin konkursu fotograficznego "Mój Zgierz"

 1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza.
 2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Miasto Zgierz.
 3. Celem konkursu jest:
  - promocja Gminy Miasto Zgierz,
  - aktywizacja mieszkańców w kontekście Święta Miasta Zgierza.
 4. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie przez uczestnika jednego zdjęcia przedstawiającego Gminę Miasto Zgierz.
 5. Zgłaszać można jedynie zdjęcia własnego autorstwa. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z zadeklarowaniem posiadania praw autorskich do zdjęcia.
 6. Zgłoszenia dokonuje się w formie zdjęcia w formacie JPG, w pliku nieprzekraczającym 5 MB. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: promocja@umz.zgierz.pl w formie załącznika lub poprzez portal społecznościowy Facebook - profil @MiastoZgierz.
 7. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy (wg wzoru w załączniku nr 1) w formie skanu.
 8. Do zgłoszenia niepełnoletni uczestnicy są zobowiązani dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie (wg wzoru z załącznika nr 2 do regulaminu).
 9. Zdjęcie może zawierać dowolny fragment przestrzeni miejskiej Gminy Miasto Zgierz, tematyka jest dowolna i zależy od inwencji twórcy zdjęcia.
 10. Zdjęcie należy przesłać w terminie od 20 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zdjęcia przesłane po ww. terminie nie zostaną włączone do konkursu.
 11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 12. Organizator powoła komisję konkursową składającą się z przedstawicieli organizatora, która będzie nadzorowała przebieg konkursu.
 13. Zgłoszone zdjęcia będą podlegały ocenie przez komisję konkursową według następujących kryteriów: oryginalność, kreatywność, budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasto Zgierz.
 14. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 15. Co najmniej pięć najwyżej ocenionych zdjęć zostanie wydrukowanych i wystawionych w przestrzeni miejskiej. Autorzy wystawionych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Miasto Zgierz.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl oraz portalu społecznościowym Facebook - profilu @MiastoZgierz do 02 czerwca 2020 r.
 17. O terminie premiery wystawy oraz dacie i miejscu wręczenia nagród mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie - telefonicznie lub mailowo.
 18. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 19. Przekazując pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na wystawienie pracy w przestrzeni publicznej oraz na stronie internetowej oraz profilu Facebook organizatora. A także wykorzystywanie zdjęcia w celach promocyjnych Gminy Miasto Zgierz.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 21. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu "Mój Zgierz", w celu promocji Gminy Miasto Zgierz.
 22. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu jego zakończenia, z wręczeniem nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji.
 24. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
 25. Odbiorcami danych uczestników będą podmioty - podwykonawcy Urzędu Miasta Zgierza (podmioty przetwarzające) np. firmy prawnicze lub informatyczne.
 26. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej.
 27. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 28. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez powiadamiania uczestników i bez podania przyczyn.
 29. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu lub zmiany terminów bez podania przyczyny.  

Na podstawie Zarządzenia Nr 134/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego „Mój Zgierz"

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS