Menu główne

Komunikat PUP: Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Date of publication: 
03.04.2020
Komunikat PUP: Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Zgierzu ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Aktualne informacje oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie: https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wnioski można składać w następujący sposób: 

 1. WERSJA PAPIEROWA składa się z: 

  • 2 egzemplarzy umowy, 
  • wniosku, 
  • wzoru wniosku o umorzenie. 
  Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką ) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy. 

  Wnioski należy:

  • wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu (ul. Barona 10) z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”, 
  • lub wysłać listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, 95- 100 Zgierz, ul. Barona 10 z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”. 
 2. WERSJA ELEKTRONICZNA (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) poprzez platformę: 

  UWAGA: Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu przez ePUAP oraz praca.gov.pl MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym każdy dokument z osobna). 

  W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu: 

 • pod nr telefonów: 42 714 12 64, 42 714 12 66
 • z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną na adres e-mail: pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl. 

DODATKOWE ZASADY (Komunikat PUP z dnia 20.04.2020 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.

PROSZĘ O SKŁADANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW na AKTUALNYCH DRUKACH (wniosku, umowy, klauzuli informacyjnej, wzoru wniosku o umorzenie oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) 

Aktualizacja: 20.04.2020 r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

*** 

UWAGA! (Komunikat PUP z dnia 04.05.2020 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców odbywa się w sposób ciągły.  

Aktualizacja: 04.05.2020 r.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS