Menu główne

Komunikat PUP: aktualne formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
28.07.2020
Komunikat PUP: aktualne formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach Tarczy Antykryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Zgierzu realizuje działania na rzecz ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych Powiatu Zgierskiego w formie:

  • jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; pożyczka umarzana jest z urzędu po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

  • jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych (uprawnione do ubiegania się o wsparcie są podmioty posiadające stosowny wpis w ewidencji /rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np.ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła wędkarskie, kluby sportowe oraz kościelne osoby prawne, cechy rzemiosł, spółki wodne) które osiągnęły przychód w poprzednim roku bilansowym do wysokości 100 tys. zł; kwota pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów za ubiegły rok bilansowy; pożyczka umarzana jest z urzędu po spełnieniu warunku prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki - więcej;

  • dofinansowania przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników przez okres do 3 miesięcy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19;

  • dofinansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19;

  • dofinansowania organizacjom pozarządowym przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19;

  • dofinansowania kościelnym osobom prawnym oraz ich jednostkom organizacyjnym przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowe informacje dot. ww. instrumentów rynku pracy na stronie PUP w Zgierzu.

Wnioski o udzielenie wsparcia w powyższym zakresie przyjmuje i rozpatruje: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, przy ul. H. Barona 10.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub platformy e-puap, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20911
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 24-25.09.2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy...
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniach 21 i 22.09.2020 r. w godz. 08:00-14:...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS