Menu główne

Konkurs STOP CYBERPRZEMOCY!

Plakat promujący konkurs
Data publikacji: 
30.01.2020
Konkurs STOP CYBERPRZEMOCY!

Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza zaprasza zgierskie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym STOP CYBERPRZEMOCY! przeznaczonym dla uczniów klas VIII.

Patronat nad konkursem objął Pan Przezydent Miasta Zgierza ze względu coraz szerszy zakres występowania tego zjawiska i konieczność uświadamiania uczniom, czym jest cyberprzemoc, jakie niesie zgrożenia oraz konsekwencje prawne.

Regulamin Konkursu 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA w Zgierzu. 
 2. Konkurs jest realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu. 
 3. W ramach Konkursu ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ realizuje cel, którym jest uświadamianie uczniom, czym jest cyberprzemoc, jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz jakie konsekwencje prawne wiążą się z jej stosowaniem. Ze względu na coraz bardziej powszechne występowanie tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży staje się konieczne przeciwdziałanie mu w szerokim zakresie przez placówki realizujące cele wychowawcze. 
 4. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”. 
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: zsstpz.pl 
  Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
  Joanna Sędzicka - tel. 603 086 420, asiasedzicka@wp.pl; 
  Małgorzata Komorowska - malgokom@icoud.com. 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

 1. Konkurs ma charakter ogólnoszkolny, a uczestnikami Konkursu mogą być szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne) z terenu miasta Zgierza.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 2. Uczniowie, którzy wyrażą wolę udziału w Konkursie przygotowują prace literackie bądź plastyczne przestrzegające przed cyberprzemocą:
  a. plakat (technika dowolna) bądź kolaż – obie w formacie A4 lub A3;
  b. reportaż bądź rymowanka/wiersz (minimum 6 wersów). 
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 25 lutego 2020 r. przesłać wykonane prace razem z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik Nr 1) oraz pisemnym oświadczeniem o zgodzie rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu na udział w konkursie, wykorzystanie wizerunku itd. (Załącznik Nr 2).
  Prace uczniów i formularze wraz załącznikami należy przesłać na adres: Zespół Szkół Społecznych TPZ, 95-100 Zgierz, ul B. Leśmiana 1 (budynek B) lub przynieść do sekretariatu Zespołu Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu, ul. B. Leśmiana 1 (budynek B - I piętro). 
 4. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe w tym: dokładną nazwę placówki, adres pocztowy, numer telefonu placówki, imię i nazwisko oraz telefon komórkowy bądź adres e-mail Opiekuna grupy uczniów z danej szkoły oraz listę uczniów, których prace zakwalifikowano do Konkursu. 
 5. Szkoła biorąca udział w Konkursie razem z formularzem zgłoszeniowym dostarcza do siedziby Zespołu Szkół Społecznych TPZ maksymalnie do 10 wybranych prac. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa oraz szkoła. 

§ 4. Terminy Konkursu 

 1. Zgłoszenia wraz z pracami uczniów należy dostarczyć do dnia 25 lutego 2020 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ w Zgierzu, ul. B. Leśmiana 1 (budynek B - II piętro).
 3. Informacje o uczestnikach zakwalifikowanych do finału oraz wyróżnionych w Konkursie, a także zaproszenia na rozdanie nagród i dyplomów szkoły otrzymają do 28 lutego 2020 r.

§ 5. Jury 

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, pedagog szkolny Zespołu Szkół Społecznych TPZ. 

§ 6. Nagrody 

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. 
 2. Trzy pierwsze miejsca są przyznawane w dwóch odrębnych kategoriach – za prace plastyczne oraz za prace literackie. 
 3. Nagrody zostaną wręczone w dniu Konkursu. 
 4. Dla uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy. 

Źródło: Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: w dniach 19-21.02.2020 r. w godz. 8:00-16...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS