Menu główne

Przystąpienie do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Zgierz"

Logo
Data publikacji: 
21.07.2020
Przystąpienie do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Zgierz"

Gmina Miasto Zgierz przystąpiła do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Zgierz" oraz do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. 

Projekt założeń winien określać:

 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych: możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 
 • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; 
 • zakres współpracy z innymi gminami.

Ze sporządzonym projektem powyższych dokumentów oraz dokumentacją spawy można zapoznać się:

 • w Urzędzie Miasta Zgierza (Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 16, pokój nr 222) w godzinach pracy Urzędu;
 • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza www.bip.zgierz.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą wnosić do Prezydenta Miast Zgierza uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia do powyższej dokumentacji w terminie od dnia 21 lipca do dnia 13 sierpnia 2020 roku: 

 • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 222; 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 
  • eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/ 
   (m.in. możliwość płatności elektronicznych, składania dokumentów); 
  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl 
   (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka); 
  • e-maile-urzad@umz.zgierz.pl

Prezydent Miasta Zgierza rozpatrzy zastrzeżenia oraz uwagi i wnioski i dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20911
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 24-25.09.2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy...
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniach 21 i 22.09.2020 r. w godz. 08:00-14:...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS