Menu główne

Rejon Maniewicze (Ukraina)

 

Herb Rejonu ManiewiczeKontakt 
Plac Niezależności 30 
44600 Maniewicze 
UKRAINA 
tel. (0380) 33 76 21 471, fax (0380) 33 76 21 787 

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz i Rejonem Maniewicze została podpisana 04.06.1999 r.

Oba miasta dzieli dystans 550 km. Rejon Maniewicze położony jest we wschodniej części województwa Wołyńskiego. Zajmuje obszar 2296 km2, który zamieszkuje 56,5 tys. ludności. W rejonie znajdują się 2 miasteczka i 71 wsi. 62% obszaru zajmują lasy, przepływa przez niego ok. 15 rzek, dodatkowo zdobią go stawy, jeziora, kanały, a w części północnej - bagna. Przemysł na tym obszarze tworzy 12 zakładów przemysłowych. Podstawowymi gałęziami przemysłu są przetwórstwo drewna, wyrób mebli, oraz przemysł spożywczy i przemysłowe pozyskiwanie torfu. Rolnictwo to uprawa ziemniaków, lnu, zboża, hodowla zwierząt i pstrąga (Źródła Okońskie - stanowiące unikat w rezerwacie ekologicznym). W Rejonie Maniewicze znajduje się kilkadziesiąt szkół podstawowych i średnich (szkoły zawodowe, sportowa), szpitale, polikliniki, wiejskie punkty muzyczne, stacja sanepidu, ośrodki kultury, biblioteki, muzeum krajoznawcze. Region posiada około 30 pamiątek historii, kultury i architektury (m. in. dworzec kolejowy w Maniewiczach z 1905 r., Kościół O.O. Dominikanów w Czartorysku z XVII w.) oraz rezerwaty ekologiczne.

Miasto Maniewicze to administracyjne centrum rejonu, zostało założone w 1892 r. podczas budowy kolei, jako stacja kolejowa. Herb miasta przedstawia niebieską tarczę z żółtą sarną na tle świerku. Miasto ma 10 tys. mieszkańców, zajmuje 510 ha powierzchni. Położone jest przy trasie Warszawa - Kijów zarówno drogowej, jak i kolejowej. Organem prasowym miasta i okolic jest "Nowa Doba".

Historia współpracy

 1. Wyjazd harcerzy ze Zgierza w ramach akcji letniej na Ukrainę - realizacja programu odbudowy i remontu grobów Polskich Legionistów na Wołyniu (lato 1997-1998)
 2. Udział polskich dzieci z Ukrainy zgrupowanych przy kościele w Maniewiczach na obozie w Grotnikach, w ramach Harcerskiej Akcji Letniej (sierpień 1998 r.)
 3. Wizyta władz miasta Zgierza u Szefa Rejonu Maniewicze i u Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w związku z otwarciem cmentarza w Kostiuchnówce.
 4. Sesja popularno-naukowa pt. "Kostiuchnówka - tam się rodziła niepodległość" dla przedstawicieli zgierskich szkół podstawowych i średnich na zaproszenie Prezydenta Miasta Zgierza i Komendanta Hufca ZHP w Zgierzu (30.09.1998 r.). Wizyta władz Rejonu Maniewicze w Zgierzu.
 5. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastem Zgierz a rejonem Manewicze (czerwiec 1999 r.). Udział władz Rejonu oraz chóru i zespołu folklorystycznego z Ukrainy w obchodach Święta Miasta.
 6. Udział władz i przedstawicieli środowiska bussinesu Rejonu Maniewicze w I Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym (grudzień 1999 r.). W Forum wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich z Łucka.
 7. Wizyta Noworoczna władz Zgierza w Maniewiczach (styczeń 2000 r.)
 8. Udział sportowców (piłkarzy) z Manewicz w turnieju "Intergol 2000" (luty 2000 r.)
 9. Polsko-Ukraińska Misja Gospodarcza w Zgierzu z udziałem Ambasadora Ukrainy w Polsce Dmytro Pawłyczko (marzec 2000 r.)
 10. Polsko-Ukraińska Misja Gospodarcza w Zgierzu z udziałem przedstawicieli środowiska bussinesu wołyńskiego i łódzkiego .Wizyta wojewody wołyńskiego.
 11. Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej w Dobieszkowie (kwiecień 2000 r.)
 12. Wizyta władz Zgierza w Maniewiczach i Łucku z okazji Rocznicy Zwycięstwa (08.05.2000 r.)
 13. Wyjazd władz miasta Zgierza i reprezentantów środowiska gospodarczego na Ukrainę. Podpisanie umowy między Wołyńską Izbą Przemysłowo-Handlową i Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową Oddział w Zgierzu.
 14. Kolonie dla dzieci z Maniewicz i Łucka w Grotnikach zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP w Zgierzu (lipiec - sierpień 2000 r.)
 15. Uroczystość otwarcia cmentarza Polskich Legionistów Józefa Piłsudzkiego w Kostiuchnówce z udziałem władz Maniewicz, Wołynia, województwa łódzkiego i Zgierza oraz Wojewody Lubelskiego i Konsula RP we Lwowie (30.09.2000 r.)
 16. Wyjazd pracowników Muzeum Miasta Zgierza na zaproszenie Muzeum Miasta Maniewicz na sesję popularno - naukową "Wielcy Maniewiczanie u progu III tysiąclecia".
 17. Udział władz i przedstawicieli środowiska gospodarczego w II Regionalnym Forum Iwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu. Udział Attache Handlowego Ukrainy w RP prof. Jankiwa oraz prezentacja stref wolnocłowych Ukrainy.
 18. Noworoczna wizyta władz miasta Zgierza w Maniewiczach (styczeń 2001 r.)
 19. Wizyta delegacji Miasta Zgierza podczas obchodów 10-lecia suwerenności Ukrainy (08/09.2001 r.)
 20. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym Zgierz 2001 (12.2001 r.)
 21. Udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Maniewicz w turnieju "Intergol 2002" (06.2002 r.)
 22. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w IV Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym Zgierz 2002.
 23. Udział władz Miasta Zgierza w obchodach Dnia Zwycięstwa - Maniewicze (07-09.05.2003 r.)
 24. Wizyta delegacji Miasta Maniewicze w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (30.05.-01.06.2003 r.)
 25. Historyczno-Krajoznawcza Konferencja "Przeszłość i Teraźniejszość Wołynia i Polesia" w Maniewiczach (14.04.2004 r.), w której brała udział delegacja Miasta Zgierza oraz zgierscy historycy.
 26. Udział delegacji Maniewicz w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-06.06.2004 r.)
 27. Wizyta delegacji Miasta Zgierza na Ukrainie (26-28.08.2004 r.) w czasie uroczystości otwarcia odbudowanego cmentarza Legionistów Józefa Piłsudskiego na Pobojowisku Kostiuchnowskim.
 28. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Niepodległości - Zgierz (10-11.11.2004 r.) 
 29. Wizyta przedstawicieli Miasta Zgierza w Maniewiczach podczas obchodów Dnia Zwycięstwa (09.05.2005 r.) 
 30. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w Święcie Miasta Zgierza (04-05.06.2005 r.) 
 31. Udział delegacji Miasta Zgierza w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy (23-24.08.2005 r.) 
 32. Delegacja Miasta Zgierza bierze udział w obchodach na Ukrainie 87. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad uroczystościami objął Konsul Generalny na Ukrainie Wojciech Gałązka. 
 33. Udział delegacji Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Niepodległości - Zgierz (10-11.11.2005 r.) 
 34. Wizyta przedstawicieli Maniewicz w Zgierzu podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (02-03.05.2006 r.) 
 35. Przyjazd delegacji z Maniewicz do Zgierza na obchody Święta Miasta (02-03.06.2007 r.) 
 36. Udział przedstawicieli miasta Zgierza w obchodach XVII Rocznicy Niezależności Ukrainy (23-24.08.2008 r.) 
 37. Udział władz Zgierza w jubileuszowych 10 Obchodach Harcerskiej Służby na Wołyniu. Dzięki wyjazdom harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Zgierz oraz wielu zaprzyjaźnionych środowisk z Polski i Ukrainy zostało odbudowanych wiele cmentarzy legionowych. W obchodach udział wzięli: Naczelnik ZHP, Komendantka ChŁ, władze naszego miasta, władze państwowe oraz samorządowe z Polski i Ukrainy (23.08.2008 r.) 
 38. Udział delegacji z Rejonu Maniewicze w obchodach 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Zgierz (10-12.11.2008 r.) 
 39. Uczestnictwo władz i przedsiębiorców z rejonu Maniewicze w obchodach Święta Miasta Zgierza (5-7.06.2009 r.) 
 40. Wizyta przedstawicieli Miasta Zgierza w Maniewiczach podczas obchodów XX Rocznicy Niepodległości Ukrainy (22-24.08.2011 r.) 
 41. Wizyta delegacji z Rejonu Maniewicze w dniu 12.03.2015 r. Delegacja z Ukrainy odwiedziła Zgierz w ramach 3-dniowej wizyty w regionie łódzkim. 
 42. Uczestnictwo delegacji z Rejonu Maniewicze w wydarzeniu "Zakończenie Lata Zgierz 2015. Dni Miast Partnerskich". Delegacja prezentowała stoisko promocyjne oraz swoim występem uświetnił imprezę zespół ludowy. (11-13.09.2015 r.) 
 43. Odwiedziny miasta Zgierza przez delegację z Rejonu Maniewickiego. Delegacja przyjechała na zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wizyta w Zgierzu w dn. 18.06.2015 r. 
 44. 3 stycznia 2016 roku delegacja z województwa łódzkiego przekazała dary w akcji "Świąteczna Paczka dla Wołynia". Miasto Zgierz brało czynny udział w akcji. 
 45. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w obchodach Stulecia Bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką i XVIII edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wołyniu (19-20.08.2016 r.) 
 46. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego (4-6.11.2016 r.) 
 47. Wyjazd delegacji ze Zgierza ze Świąteczną Paczką dla Wołynia przygotowaną przez zgierskich darczyńców (3-6.01.2017 r.) 
 48. Udział delegacji ze Zgierza w obchodach Roku Józefa Piłsudskiego i Roku Józefa Hallera oraz w podsumowaniu XIX edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wołyniu (18-20.08.2017 r.) 
 49. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego (3-5.11.2017 r.) 
 50. Wyjazd delegacji ze Zgierza ze Świąteczną Paczką dla Wołynia przygotowaną przez zgierskich darczyńców (3-6.01.2018 r.) 
 51. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w obchodach Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Roku Harcerstwa, 20-lecia Harcerskiej Służby na Wschodzie (24-25.08.2018 r.) 
 52. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego, uroczystość objęta została Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 (4-6.11.2018 r.) 
 53. Wyjazd delegacji ze Zgierza z kolejna edycją Świątecznej Paczki dla Wołynia. Paczkę utworzono dzięki zgierskim darczyńcom zarówno instytucjom jak i osobom prywatnym (3-6.01.2019 r.) 
 54. Wyjazd delegacji zgierskiej na zaproszenie władz Rejonu Miniewicze w celu poczynienia ustaleń dalszej współpracy oraz celebracji 20-lecia podpisania umowy partnerskiej (15-17.03.2019 r.) 
 55. Wizyta delegacji z Rejonu Maniewicze w obchodach Święta Miasta Zgierza 2019. Delegacja władz wyraziła wolę kontynuacji współpracy w 20-lecie podpisania umowy partnerskiej. Zespół Muzyczny uświetnił swoim występem nasze święto. Delegacja zwiedziła miasto była bardzo zainteresowana zarówno historią Zgierza jak i rewitalizacją, nowymi rozwiązaniami, inwestycjami, modernizacją szkół, pozyskiwaniem środków (31.05-3.06.2019 r.) - galeria zdjęć 
 56. Złożenie wizyty delegacji ze Zgierza na obozie harcerskim w Kostiuchnówce, 21. Edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wschodzie (15-18.08.2019 r.) 
 57. Udział delegacji ze Zgierza w 28. Obchodach Dnia Niezależności Ukrainy (23-25.08.2019 r.) 
 58. Udział delegacji ze Zgierza w uroczystym pobraniu Ognia Niepodległości z Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego i starcie Sztafety Niepodległości (3-5.11.2019 r.). 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS